Sťahovanie klavírov a pián

Prípadnú obhliadku (BA) a tvorbu cenovej ponuky si neúčtujeme

Cena práce

Veľkosť a druh

Manipulácia po rovine

Cena za 1 poschodie (€)

Piáno - výška piána do 120cm

29.00

10.00

Piáno - výška piána od 121cm

59.00

15.00

Krídlo malé - najdlhší rozmer do 180cm

69.00

19.00

Krídlo stredné - najdlhší rozmer 181cm - 210 cm

89.00

35.00

Krídlo veľké - najdlhší rozmer 211cm - 250cm

119.00

55.00

Koncertné krídlo - najdlhší rozmer 251cm a viac

dohodou

dohodou

  • • Minimálna paušálna suma na pracovníka s bremenami je 28€
  • • Za balenie nástroja účtujeme 5% z ceny manipulácie
  • • 1 poschodie je 16 schodov

Za každých prekonaných 5m pokiaľ nám podmienky na mieste manipulácie neumožňujú použiť pomocné mechanické zariadenia (vozík) účtujeme príplatok vo výške 5% z ceny manipulácie

Po uplynutí 1. hodiny práce na jednom ks. nástroja, v prípade prestojov nespôsobených našou stranou, v prípade náročnejších prípravných/dokončovacích prác a ak nebolo dojednané inak, za každú začatú štvrť hodinu práce účtujeme 4,25 € na pracovníka s bremenami a 3,80 €

Doprava

Typ

Objem (m3)

Stojné/ jazda mestom (€)

Km (mimo mesto) (€)

Min. paušál (€)

Dodávka do 3,5 t

8 - 15

14.9

0.39

20

Dodávka do 3,5 t

20

14.9

0.42

30

Nákladiak do 7,5t

38

14.9

0.70

30

Osobný automobil

2

-

0.30

10

1 závozník - pracovník

-

-

0.04

-

  • V prípade potreby zabezpečujeme vozidla väčších objemov, poprípade iných potrebných špecifikácií