Sťahovanie bremien

Prípadnú obhliadku (BA) a tvorbu cenovej ponuky si neúčtujeme

Cena práce

Hmotnosť (kg)

Manipulácia, práca po rovine s vozíkom (€)

Sadzba za 1 schod (€)

50 - 100

15.00

0.50

101 - 150

20.00

0.70

151 - 250

35.00

1.00

251 - 350

45.00

1.50

351 - 450

55.00

2.00

451 - 550

75.00

3.00

551 - 650

95.00

4.40

651-750

140

5,50

a viac

dohodou

dohodou

  • Minimálna paušálna suma na pracovníka s bremenami je 28€
  • Za balenie predmetu účtujeme 5% z ceny manipulácie
  • V prípade nutnosti naklápania bremena cez dvere - zábradlie účtujeme príplatok 10%-15% z ceny manipulácie, za každé naklopenie
  • Na vyžiadanie poskytujeme službu kotvenia/odkotvenia trezorov
  • Za každých prekonaných 5m pokiaľ nám podmienky na mieste manipulácie neumožňujú použiť pomocné mechanické zariadenia (vozík) účtujeme príplatok vo výške 5% z ceny manipulácie

Po uplynutí 1. hodiny práce na jednom ks. bremena, v prípade prestojov nespôsobených našou stranou, v prípade náročnejších prípravných/dokončovacích prác a ak nebolo dojednané inak, za každú začatú štvrť hodinu práce účtujeme 4,25 € na pracovníka s bremenami a 3,80 € stojného za dopravu bez dph

Doprava

Typ

Objem (m3)

Stojné/ jazda mestom (€)

Km (mimo mesto) (€)

Min. paušál (€)

Dodávka do 3,5 t

8 - 15

14.9

0.39

20

Dodávka do 3,5 t

20

14.9

0.42

30

Nákladné do 7,5t

34

14.9

0.70

30

1 závozník - pracovník

-

-

0.04

-

  • V prípade potreby zabezpečujeme vozidla väčších objemov, poprípade iných potrebných špecifikácií
  • Uvedené ceny sú bez DPHs DPH / Zobrazit ceny s DPHZobrazit ceny bez DPH