Ako ušetriť

Ako urýchliť sťahovanie:
  • Čo možno najviac vecí pobaliť do pevných uzatvárateľných obalov- krabíc (krabice zapožičiavame), kufrov, cestovných tašiek, bežné igelitky využívať čo možno najmenej<
  • Oblečenie odporúčame baliť do bežných vriec (nie ľahko roztrhateľných)
  • Ak je to nutné, zabezpečiť čo možno najbližšie miesto na parkovanie
  • Čo najpresnejší odhad vecí (pri objednávke), ktoré budete chcieť presťahovať
  • Podľa uváženia umiestniť den pred stahovaním na výťah (na prízemí) informáciu o tom, že v konkrétny deň,
    napr.:“žiadate o pochopenie toho, že počas sťahovania bude výťah obsadený“